Eenvoudig-functie

Als u in de eenvoudig-functie stilstaande beelden weergeeft, wordt de tekst op het weergavescherm groter en zijn de indicators gemakkelijker te zien.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. MENU (Eenvoudig-functie) [OK] op de besturingsknop

Om de eenvoudig-functie af te sluiten, MENU [Eenvoudig-functie verlaten].
Opmerkingen
  • De batterijlading wordt sneller opgebruikt omdat de helderheid van het scherm automatisch toeneemt.

  • De opnamefunctie verandert bovendien naar [Eenvoudig-functie].

Beschikbare weergavefuncties in de eenvoudig-functie

In de eenvoudig-functie kan alleen worden gewist.

(wis-)toets
U kunt het huidig weergegeven beeld wissen. Kies [OK] .
MENU-toets
U kunt het huidig weergegeven beeld wissen met [1 beeld], en u kunt alle beelden in de map wissen met [Alle bldn].
Selecteer [Eenvoudig-functie verlaten] [OK] om de eenvoudig-functie te verlaten.