Wissen

U kunt ongewenste beelden selecteren om te wissen. U kunt ook beelden wissen met de wistoets.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. MENU (Wissen) gewenste functie op de besturingsknop

  1. [OK]


(Dit beeld)
Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie wissen.
(Meerdere beelden)
Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te wissen. Voer de volgende handelingen uit na stap 2.
  1. Selecteer een beeld en druk daarna op .

Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op om het merkteken te annuleren.
  1. MENU [OK]

(Alle in deze map)
Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde map tegelijkertijd.

Opmerking
  • In de eenvoudig-functie kunt u alleen [1 beeld] of [Alle bldn] selecteren.

Verwant onderwerp