Roteren

Hiermee kunt u een stilstaand beeld roteren. Gebruik deze functie om een beeld met een horizontale oriëntatie, verticaal weer te geven.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. MENU (Roteren) op de besturingsknop

  1. Roteer het beeld met [/] /.

  1. [OK]

Opmerkingen
  • U kunt de volgende beelden niet roteren:

  • Bewegende beelden

  • Beveiligde stilstaande beelden

  • Beelden die met andere camera’s zijn opgenomen, kunnen soms niet worden geroteerd.

  • Wanneer u beelden op een computer weergeeft, is het afhankelijk van de gebruikte software mogelijk dat de beeldrotatie-informatie niet tot uitdrukking komt.