Map kiezen

Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt op een geheugenkaart, kunt u de map selecteren waarin het beeld zit dat u wilt weergeven.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. MENU (Map kiezen) op de besturingsknop

  1. Selecteer de map met /.

  1. [OK]

Beelden uit meerdere mappen bekijken
Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt, worden de volgende indicators afgebeeld op het eerste en laatste beeld in de map.
: U kunt naar de voorgaande map gaan
: U kunt naar de volgende map gaan
: U kunt naar de voorgaande of volgende mappen gaan
Opmerking
  • Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.