Rode-ogenvermind.

De flitser gaat twee of meer keer af voordat de opname wordt gemaakt om het rode-ogeneffect dat optreedt bij het gebruik van de flitser te verminderen.
  1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

  1. MENU (Instellingen) (Opname-instellingn) [Rode-ogenvermind.] gewenste functie


Autom.
Als de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, gaat hiermee de flitser automatisch af om het rode-ogeneffect te verminderen.

Aan
Hiermee gaat de flitser altijd af om het rode-ogeneffect te verminderen.

Uit
Hiermee wordt de rode-ogeneffectvermindering niet gebruikt.

Hoe ontstaat het rode-ogeneffect?
Pupillen worden groter in een donkere omgeving. Het flitslicht wordt gereflecteerd door de bloedvaten op de achterkant van het oog (het netvlies) (A) waardoor het "rode-ogeneffect" optreedt.
Andere manieren om het rode-ogeneffect te verminderen
  • Selecteer (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie. (De flitser wordt automatisch ingesteld op [Uit].)

  • Als de ogen van het onderwerp in het beeld rood zijn, corrigeert u het beeld met behulp van [Bijwerken] [Rode-ogen-correctie] op het weergavemenu, of met behulp van het bijgeleverde softwareprogramma "PlayMemories Home".

Opmerkingen
  • Om wazige beelden te voorkomen, moet u de camera stevig vasthouden totdat de sluiter is ontspannen. Het duurt normaal gesproken een seconde voordat de sluiter wordt ontspannen. Zorg er bovendien voor dat het onderwerp gedurende deze tijdsduur niet beweegt.

  • Het is mogelijk dat de rode-ogeneffectvermindering niet het gewenste resultaat oplevert. Dit is afhankelijk van individuele verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het onderwerp, en of het onderwerp weg keek van de voorflits.

  • Als u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruikt, werkt de rode-ogeneffectvermindering niet, ook niet wanneer u [Autom.] instelt.

  • [Rode-ogenvermind.] wordt ingesteld op [Uit] in de volgende situaties:

  • Als (Hoge gevoeligheid) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.

  • Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld.