Pieptoon

Selecteert het geluid dat wordt voortgebracht wanneer u de camera bedient.
  1. MENU (Instellingen) (Hoofdinstellingen) [Pieptoon] gewenste functieSluiter
Hiermee wordt het sluitergeluid, dat klinkt als u de ontspanknop indrukt, ingeschakeld.
Hoog
Hiermee schakelt u de pieptoon en het sluitergeluid in die klinken wanneer u op de besturingsknop/ontspanknop drukt. Als u het volumeniveau van de pieptoon wilt verlagen, selecteert u [Laag].

Laag

Uit
Hiermee worden de pieptoon en het sluitergeluid uitgeschakeld.