LUN-instellingen

U kunt de weergavemethode instellen voor de opnamemedia die wordt weergegeven op een computerbeeldscherm of andere monitor in het geval de camera door middel van en USB-verbinding is aangesloten op een computer of AV-component.
  1. MENU (Instellingen) (Hoofdinstellingen) [LUN-instellingen] gewenste functie


Multi
De beelden, zowel op de geheugenkaart als in het interne geheugen, worden weergegeven. Kies deze instelling wanneer u de camera aansluit op een computer.

Enkel
Wanneer de geheugenkaart in de camera is geplaatst, worden de beelden op de geheugenkaart weergegeven, terwijl als deze niet is geplaatst, de beelden in het interne geheugen worden weergegeven. Kies deze instelling in gevallen waarin de beelden op de geheugenkaart en in het interne geheugen niet worden weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een ander apparaat dan een computer.

Opmerking
  • Stel [LUN-instellingen] in op [Multi] bij het installeren van "PlayMemories Home".