Opnamemap maken

U kunt een map op de geheugenkaart aanmaken waarin de opgenomen beelden worden opgeslagen.
De beelden worden opgenomen in de nieuw aangemaakte map totdat u een andere map aanmaakt of een andere opnamemap selecteert.
  1. MENU (Instellingen) (Geheugenkaart-tool) [Opnamemap maken] [OK]

Over mappen
Nadat een nieuwe map is aangemaakt, kunt u de bestemmingsmap voor het opslaan van de opgenomen beelden veranderen [Details] en de map selecteren voor het weergeven van de beelden. [Details]
Opmerkingen
  • Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.

  • Wanneer u een geheugenkaart die op een ander apparaat werd gebruikt in de camera plaatst en beelden opneemt, wordt automatisch een nieuwe opnamemap aangemaakt.

  • Maximaal 4.000 beelden kunnen in een map worden opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de map is opgebruikt, wordt automatisch een nieuwe map aangemaakt.