Opnamemap wijz.

U kunt de map op de geheugenkaart veranderen waarin op dit moment de opgenomen beelden worden opgeslagen.
  1. MENU (Instellingen) (Geheugenkaart-tool) [Opnamemap wijz.]

  1. Selecteer een map met / op de besturingsknop.

  1. [OK]

Opmerkingen
  • Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.

  • U kunt de map "100" niet selecteren als de opnamemap.

  • U kunt opgenomen beelden niet verplaatsen naar een andere map.