Datum/tijd instellen

U kunt de datum en tijd opnieuw instellen.
  1. MENU (Instellingen) (Klokinstellingen) [Datum/tijd instellen] gewenste instelling

  1. Stel de numerieke waarde en de gewenste instelling in met /// op de besturingsknop.

  1. [OK]


Datum/tijd-notatie
Hiermee kunt u het weergaveformaat van de datum en tijd selecteren.
Datum en tijd
Hiermee kunt u de datum en tijd instellen.

Opmerking
  • De camera zelf kan geen datums projecteren op beelden. Door het softwareprogramma "PlayMemories Home" te gebruiken kunt u beelden met de datum erop geprojecteerd opslaan en afdrukken.