Stilstaande beelden/bewegende beelden opnemen

Beelden kunnen niet worden opgenomen.
 • De beelden worden in het interne geheugen opgenomen ondanks dat een geheugenkaart in de camera is geplaatst. Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal in de gleuf van de camera is geduwd.

 • Controleer de vrije ruimte in het interne geheugen of de geheugenkaart. Als deze vol is, doet u een van de volgende dingen:

 • Plaats een andere geheugenkaart.

 • Tijdens het opladen van de flitser kunt u geen beelden opnemen.

 • Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een van de volgende geheugenkaarten te gebruiken:

 • "Memory Stick PRO Duo" ,"Memory Stick PRO-HG Duo"

 • SD-geheugenkaart (klasse 2 of sneller)

 • Zet de functieknop in de stand (stilstaand beeld) wanneer u stilstaande beelden wilt opnemen.

 • Voor het opnemen van bewegende beelden, zet u de functieknop in de stand (Bewegende beeldn).

De lach-sluiterfunctie werkt niet.
 • Er wordt geen beeld opgenomen als geen lachend gezicht wordt herkend. [Details]

Het beeld is onscherp.
 • Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Zorg ervoor dat tijdens het opnemen de lens van de camera verder verwijderd is van het onderwerp dan de minimale opnameafstand (ongeveer 4 cm (W-kant) of 60 cm (T-kant) tussen lens en onderwerp).

 • (Schemer) of (Landschap) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie voor het opnemen van stilstaande beelden.

De zoomfunctie werkt niet.
 • U kunt de optische zoom niet gebruiken in de functie panorama door beweging.

 • U kunt de zoomvergroting niet veranderen tijdens het opnemen van bewegende beelden.

 • U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken afhankelijk van het beeldformaat. [Details]

 • U kunt de digitale-zoomfunctie niet gebruiken wanneer:

 • U bewegende beelden opneemt.

 • De lach-sluiterfunctie is ingeschakeld.

 • [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

Kan de gezichtsherkenningsfunctie niet selecteren.
 • U kunt Gezichtsherkenning alleen selecteren als de scherpstellingsfunctie is ingesteld op [Multi-AF] en de lichtmeetfunctie is ingesteld op [Multi].

De flitser werkt niet.
 • U kunt de flitser niet gebruiken wanneer:

 • De Burst-functie is geselecteerd. [Details]

 • (Hoge gevoeligheid) of (Schemer) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.

 • U opneemt in de functie panorama door beweging.

 • U bewegende beelden opneemt.

 • Stel de flitser in op [Aan] wanneer de scènekeuzefunctie is ingesteld op (Landschap), (Voedsel), (Huisdieren), (Strand) of (Sneeuw). [Details]

Wazige, witte, ronde vlekken verschijnen in beelden opgenomen met de flitser.
 • Deeltjes (stof, pollen, enz.) in de lucht weerkaatsten het flitslicht en werden zichtbaar in het beeld. Dit is geen defect. [Details]

De close-up-opnamefunctie (Macro) werkt niet.
 • De camera stelt automatisch scherp. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt. Het scherpstellen kan enige tijd duren als een onderwerp van dichtbij wordt opgenomen.

 • (Landschap) of (Schemer) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.

De datum en tijd worden niet afgebeeld op het scherm.
 • Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet afgebeeld. Deze worden alleen tijdens weergave afgebeeld.

Kan de datum niet op het beeld projecteren.
 • Deze camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren. Door "PlayMemories Home" te gebruiken kunt u beelden met de datum erop geprojecteerd opslaan en afdrukken. [Details]

De F-waarde en de sluitertijd knipperen wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
 • De belichting is niet goed. Stel de belichting goed in. [Details]

De kleuren van het beeld zijn niet juist.
Witte of paarse strepen verschijnen op heldere delen van het onderwerp, of het gehele scherm van het beeld wordt roodachtig.
 • Dit fenomeen heet versmeren. Dit is geen defect. Het smeereffect wordt niet opgenomen op de stilstaande beelden, maar wordt opgenomen als strepen of ongelijkmatige kleuren op panoramabeelden of bewegende beelden.
  ("Heldere delen" verwijst naar de zon of elektrische lampen die veel feller zijn dan hun omgeving.)

In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere plaats naar het scherm kijkt.
 • De camera probeert de zichtbaarheid van het scherm te verhogen door het beeld tijdelijk helderder te maken onder omstandigheden met een slechte verlichting. Dit is niet van invloed op het opgenomen beeld.

De ogen van het onderwerp zijn rood.
 • Stel [Rode-ogenvermind.] in op [Autom.] of [Aan]. [Details]

 • Neem het beeld op met behulp van de flitser vanaf een afstand korter dan het flitsbereik.

 • Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.

 • Werk het beeld bij met behulp van [Bijwerken] [Rode-ogen-correctie] op het weergavemenu [Details], of bewerk het beeld met behulp van het softwareprogramma "PlayMemories Home".[Details]

Punten verschijnen en blijven op het scherm.
 • Dit is geen defect. Deze punten worden niet opgenomen.

Beelden kunnen niet continu worden opgenomen.
 • Het interne geheugen of de geheugenkaart is vol. Wis overbodige beelden. [Details] [Details]

 • De accu is bijna leeg. Plaats een opgeladen accu.

Hetzelfde beeld wordt meerdere keren opgenomen.
 • Stel [Burstinstellingen] in op [Één beeld]. [Details]

 • [Scèneherkenning] is ingesteld op [Geavanceerd]. [Details]