Beelden bekijken

Kan geen beelden weergeven.
  • Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal in de gleuf van de camera is geduwd.

  • De map-/bestandsnaam is veranderd op de computer.

  • Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die op een andere camera werden opgenomen.

  • De camera staat in de USB-functie. Wis de USB-verbinding. [Details]

De datum en tijd worden niet afgebeeld.
  • De schermweergave is ingesteld op het weergeven van alleen beelden. Druk op DISP (Scherminstellingen) om informatie af te beelden. [Details]

Kan geen beelden in de indexweergavefunctie weergeven.
  • De camera staat in de eenvoudig-functie. Annuleer de eenvoudig-functie.

Het beeld wordt niet weergegeven op de televisie.
  • Controleer [Video-uit] om te bevestigen dat het video-uitgangssignaal van de camera is ingesteld op het kleursysteem van de televisie. [Details]

  • Controleer of de aansluiting juist is. [Details]