Computers

De "Memory Stick PRO Duo" wordt niet herkend door een computer met een "Memory Stick"-gleuf.
 • Controleer dat de computer en de "Memory Stick"-lezer/schrijver "Memory Stick PRO Duo" ondersteunen. Gebruikers van computers en "Memory Stick"-lezers/schrijvers gemaakt door andere fabrikanten dan Sony dienen contact op te nemen met die fabrikanten.

 • Als "Memory Stick PRO Duo" niet worden ondersteund, sluit u de camera aan op de computer. De computer herkent de "Memory Stick PRO Duo". [Details]

De computer herkent de camera niet.
 • Wanneer de accu bijna leeg is, plaatst u een opgeladen accu.

 • Stel [USB-aansluiting] in op [Mass Storage]. [Details]

 • Gebruik de specifieke USB-kabel (bijgeleverd).

 • Koppel de specifieke USB-kabel los van zowel de computer als de camera, en sluit deze opnieuw stevig aan.

 • Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen van de computer.

 • Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat.

Kan geen beelden importeren.
 • Sluit de camera goed aan op de computer door middel van een USB-verbinding. [Details]

 • Als u beelden opneemt op een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, kan het onmogelijk zijn de beelden te importeren in een computer. Neem op met behulp van een geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd. [Details]

Nadat de USB-verbinding tot stand is gebracht, start "PlayMemories Home" niet automatisch op.
 • Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is opgestart.

Beelden kunnen niet worden weergegeven op de computer.
 • Wanneer u "PlayMemories Home" gebruikt, raadpleegt u de "PlayMemories Home help-gids". [Details]

 • Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.

Wanneer u bewegende beelden op een computer bekijkt, worden beeld en geluid onderbroken door storing.
 • U geeft de bewegende beelden rechtstreeks weer vanuit het interne geheugen of de geheugenkaart. Importeer de bewegende beelden in uw computer met behulp van "PlayMemories Home" en geef ze weer. [Details]

Beelden die eenmaal naar een computer zijn geëxporteerd, kunnen niet meer op de camera worden weergegeven.
 • Exporteer ze naar een map die door de camera wordt herkend, zoals "101MSDCF".