Geheugenkaart

Kan geen geheugenkaart plaatsen.
  • Plaats de geheugenkaart in de juiste richting.

U hebt een geheugenkaart per ongeluk geformatteerd.
  • Alle gegevens op de geheugenkaart zijn gewist door het formatteren. U kunt deze niet meer herstellen.

De beelden worden in het interne geheugen opgenomen ondanks dat een geheugenkaart in de camera is geplaatst.
  • Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal in de gleuf van de camera is geduwd.