Overige

De lens raakt beslagen.
  • Er is condensvorming opgetreden. Schakel de camera uit en laat deze gedurende ongeveer een uur liggen voordat u deze weer gebruikt.

De camera wordt uitgeschakeld met uitgeschoven lens.
  • De accu is leeg. Vervang deze door een opgeladen accu en schakel daarna de camera opnieuw in.

  • Probeer niet met kracht zelf de lens te bewegen als deze niet door de camera wordt bewogen.

De camera wordt warm wanneer u deze gedurende een lange tijd gebruikt.
  • Dit is geen defect.

Het klok-instelscherm wordt afgebeeld nadat de camera is ingeschakeld.
  • Stel de datum en tijd opnieuw in. [Details]

  • De ingebouwde, oplaadbare reservebatterij is leeg. Plaats een opgeladen accu en laat de camera gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.

De datum of tijd is onjuist.
  • Verander de instellingen op MENU (Instellingen) [Klokinstellingen] [Datum/tijd instellen].