Meldingen

Als een van de onderstaande meldingen wordt afgebeeld, voert u de vermelde instructies uit.
 • De accu is bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of het type accu, kan de indicator knipperen ondanks dat er nog lading voor 5 minuten of 10 minuten gebruiksduur resteert.

Gebruik uitsluitend een geschikte batterij
 • De geplaatste accu is niet een accu van het type NP-BN of NP-BN1.

Systeemfout
 • Schakel de camera uit en weer in.

De camera is oververhit
Laat de camera eerst afkoelen
 • De temperatuur in de camera is opgelopen. De voeding kan automatisch worden uitgeschakeld of het kan onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen. Laat de camera liggen op een koele plaats totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Fout van intern geheugen
 • Schakel de camera uit en weer in.

Plaats de geheugenkaart opnieuw
 • De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera.[Details]

 • De aansluitpunten van de geheugenkaart zijn vuil.

 • De geheugenkaart is beschadigd.

Verkeerd type geheugenkaart
 • De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

Fout bij formatteren intern geheugen
Fout bij formatteren geheugenkaart
Geheugenkaart vergrendeld
 • U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat in de stand LOCK. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.

Geheugenkaart voor alleen-lezen
 • De camera kan geen beelden opnemen of wissen op deze geheugenkaart.

Geen beelden beschikbaar
 • Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgenomen in het interne geheugen.

 • Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgenomen in deze map van de geheugenkaart.

Mapfout
 • Een map met dezelfde drie cijfers aan het begin van de naam bestaat reeds op de geheugenkaart (bijvoorbeeld: 123MSDCF en 123ABCDE). Kies een andere map, of maak een andere map aan. [Details] [Details]

Kan geen mappen meer maken
 • Een map waarvan de naam begint met "999" bestaat reeds op de geheugenkaart. U kunt in dat geval geen mappen meer aanmaken.

Kan bestand niet weergeven
 • Tijdens het weergeven van het beeld is een fout opgetreden.
  Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die op een andere camera werden opgenomen.

Deze map heeft het kenmerk Alleen lezen.
 • U hebt een map geselecteerd die niet kan worden ingesteld als de opnamemap op de camera. Selecteer een andere map. [Details]

Bestandsbeveiliging
Te groot beeldformaat
 • U probeert een beeld weer te geven met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.

Kan gezicht voor bewerken niet vinden
 • Het kan onmogelijk zijn het beeld bij te werken afhankelijk van het beeld.

(Trillingswaarschuwing-indicator)
 • Door onvoldoende licht, is de camera gevoelig voor beweging. Gebruik de flitser of bevestig de camera op een statief om camerabewegingen te voorkomen.

Schakel uit en weer in
 • De lens is defect.

VGA wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart
 • Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een geheugenkaart van 1 GB of groter te gebruiken.

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd
 • Maximaal 100 bestanden kunnen worden geselecteerd bij gebruik van [Meerdere beelden].

 • U kunt -afdrukmarkering toevoegen aan maximaal 999 bestanden.

Bediening kan niet worden uitge- voerd voor niet-onderst. bestanden
 • Verwerking en andere bewerkingsfuncties van de camera kunnen niet worden uitgevoerd voor beeldbestanden die zijn bewerkt op een computer, of beelden die werden opgenomen op een andere camera.

Geen ruimte meer in het interne
geheugen Alle beelden wissen?
 • Het interne geheugen is vol. Om in het interne geheugen te kunnen opnemen, selecteert u [Ja] en wist u overbodige beelden.