Voorzorgsmaatregelen

Intern geheugen en geheugenkaart-backup

Schakel de camera niet uit, haal de accu er niet uit, en haal de geheugenkaart er niet uit terwijl het toegangslampje aan is. Als u dit doet kunnen de gegevens in het interne geheugen of op de geheugenkaart worden beschadigd. Maak altijd een reservekopie om uw gegevens veilig te stellen.

Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen

 • Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
  Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de camerabehuizing door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden.

 • Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
  De camerabehuizing kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.

 • Op plaatsen onderhevig aan trillingen

 • In de buurt van een sterk magnetisch veld

 • Op zanderige of stoffige plaatsen
  Wees voorzichtig dat er geen zand of stof in het apparaat komt. Hierdoor kan in de camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.

Vervoeren

 • Als de camera in de achterzak van uw broek of jurk zit, mag u niet in een stoel of op een andere plaats gaan zitten omdat de camera hierdoor beschadigd kan worden of defect kan raken.

Bedrijfstemperatuur

 • Deze camera is ontworpen voor gebruik bij een temperatuur van 0°C t/m 40°C. Opnemen op bijzonder koude of hete plaatsen die buiten dit bereik vallen wordt niet aanbevolen.

Condensvorming

 • Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van de camera. Deze vochtcondensatie kan een storing in de camera veroorzaken.

 • Als vocht condenseert, schakelt u de camera uit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn.

Opmerkingen over de compatibiliteit van beeldgegevens

 • De camera voldoet aan DCF (Design rule for Camera File system), een universele norm ontwikkeld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Sony garandeert niet dat de camera beelden kan weergeven die zijn opgenomen of bewerkt met andere apparaten, of dat andere apparaten beelden kunnen weergeven die zijn opgenomen met deze camera.

Opmerkingen over het scherm en de lens

 • Het scherm is vervaardigd met gebruikmaking van uiterst nauwkeurige precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief gebruikt kunnen worden. Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen) kunnen zichtbaar zijn op het scherm. Deze punten zijn een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de opnamen.

 • Als u het scherm of de lens langdurig blootstelt aan direct zonlicht kunnen storingen optreden. Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een venster of buiten neerzet.

 • Oefen geen druk uit op het scherm. Het scherm kan dan verkleuren, waardoor een storing wordt veroorzaakt.

 • Op een koude plaats kan het beeld op het scherm na-ijlen. Dit is geen defect.

 • Wees voorzichtig dat u niet tegen de beweegbare lens stoot en let erop dat er geen kracht op wordt uitgeoefend.