Accu


Opladen van de accu

 • Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u de camera voor het eerst gebruikt.

 • U kunt de accu opladen ook als deze niet volledig leeg is. Bovendien, zelfs als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijke lading van de accu gebruiken.

 • Het wordt aanbevolen om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10°C t/m 30°C. Het is mogelijk dat de accu niet effectief wordt opgeladen buiten dit temperatuurbereik.

Doeltreffend gebruik van de accu

 • Bij lage temperaturen verminderen de prestaties van de accu. Op koude plaatsen zal de gebruiksduur van de accu dus korter zijn. Wij bevelen het volgende aan om de accu langer mee te laten gaan:

 • Doe de accu in een zak zo dicht mogelijk tegen uw lichaam om deze op te warmen, en plaats de accu vlak voordat u gaat opnemen terug in de camera.

 • De accu zal snel leeg raken als u de flitser of zoom vaak gebruikt.

 • Wij adviseren u reserveaccu’s bij de hand te houden voor twee of drie keer de verwachte opnametijd, en om proefopnamen te maken alvorens de werkelijke opnamen te maken.

 • Laat de accu niet nat worden. De accu is niet waterdicht.

 • Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een voertuig of in direct zonlicht.

 • Als de aansluitpunten van de accu vuil zijn, kan het onmogelijk zijn de camera in te schakelen of wordt de accu mogelijk niet effectief opgeladen. In dat geval veegt u eventueel stof voorzichtig af met een zachte doek om de accu schoon te maken.

Over de resterende acculading

De resterende-acculadingindicator wordt afgebeeld op het scherm.
A: Vol
B: Leeg
 • Het duurt ongeveer een minuut voordat de juiste resterende-acculadingindicator wordt afgebeeld.

 • Het is mogelijk dat de resterende-acculadingindicator niet correct aangeeft onder bepaalde omstandigheden.

 • Als [Stroombesparing] is ingesteld op [Standaard] of [Uithoudverm.], en u de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet bedient terwijl deze is ingeschakeld, wordt eerst het scherm zwart en daarna de camera automatisch uitgeschakeld (automatische uitschakelfunctie).

Bewaren van de accu

 • Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt en bewaar de accu op een koele, droge plaats. Om de werking van de accu tijdens bewaring te behouden, laadt u de accu minstens eenmaal per jaar volledig op en verbruikt u de lading volledig in de camera.

 • Als u de acculading volledig wilt opgebruiken, laat u de camera in de diavoorstelling-weergavefunctie staan totdat de camera wordt uitgeschakeld.

 • Om vervuiling van de aansluitpunten, kortsluiting, enz., te voorkomen, moet de accu in een plastic zak worden vervoerd en opgeslagen zodat hij niet in aanraking kan komen met metalen voorwerpen.

Levensduur van de accu

 • De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Als de gebruiksduur na opladen aanzienlijk korter is geworden, is het waarschijnlijk tijd de accu te vervangen door een nieuwe.

 • De levensduur van de accu wordt mede bepaald door de manier waarop deze wordt bewaard, alsmede de omstandigheden en omgeving waarin de accu wordt gebruikt.

Compatibele accu’s

 • De accu NP-BN (bijgeleverd) of NP-BN1 (los verkrijgbaar) kan worden gebruikt met dit model.