Geheugenkaart

Geheugenkaart

De typen geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt met de camera zijn "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en SDXC-geheugenkaart. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle geheugenkaarten werken in deze camera.
MultiMediaCard kan niet gebruikt worden.
In deze Gebruikershandleiding worden "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" en "Memory Stick Duo" aangeduid als "Memory Stick Duo", en worden SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten aangeduid als SD-geheugenkaarten.
 • "Memory Stick Duo" tot 32 GB en SD-geheugenkaarten tot 64 GB zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in deze camera.

 • Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een van de volgende geheugenkaarten te gebruiken:

 • ("Memory Stick PRO Duo")

 • ("Memory Stick PRO-HG Duo")

 • SD-geheugenkaart (klasse 2 of sneller)

Opmerkingen
 • Om een stabiele werking van de geheugenkaart te garanderen, adviseren wij u iedere geheugenkaart die u voor het eerst in deze camera wilt gebruiken formatteert met behulp van deze camera. Let erop dat door het formatteren alle gegevens op de geheugenkaart zullen worden gewist. Deze gegevens kunnen daarna niet meer worden hersteld. Maak een reservekopie van alle belangrijke gegevens op een computer of ander opslagmedium.

 • Wij kunnen niet garanderen dat een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, in deze camera werkt.

 • De snelheid waarmee gegevens worden gelezen/geschreven verschilt afhankelijk van de combinatie de geheugenkaart en de gebruikte apparatuur.

 • De gegevens kunnen in de volgende gevallen beschadigd zijn:

 • Als tijdens het lezen of schrijven van gegevens de geheugenkaart wordt verwijderd of de camera wordt uitgeschakeld

 • Als de geheugenkaart wordt gebruikt op plaatsen waar statische elektriciteit of elektrische ruis voorkomt

 • Wij raden u aan van belangrijke gegevens een reservekopie te maken.

 • Plak geen sticker op de geheugenkaart of op de geheugenkaartadapter.

 • Raak het gedeelte van de geheugenkaart waarop de aansluitpunten zitten niet aan met uw handen of een metalen voorwerp.

 • Stoot niet tegen de geheugenkaart, buig hem niet en laat hem niet vallen.

 • Haal de geheugenkaart niet uit elkaar en wijzig hem niet.

 • Stel de geheugenkaart niet bloot aan water.

 • Laat de geheugenkaart niet binnen het bereik van kleine kinderen liggen. Zij kunnen deze per ongeluk inslikken.

 • Plaats een geheugenkaart die past in de geheugenkaartgleuf. Anders zal een storing optreden.

 • Gebruik en bewaar de geheugenkaart niet onder de volgende omstandigheden:

 • Plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in een hete auto die in de zon is geparkeerd

 • Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht

 • Vochtige plaatsen of plaatsen waar zich corrosieve stoffen bevinden

Opmerking over het gebruik van de geheugenkaartadapter (los verkrijgbaar)

 • Als u een geheugenkaart in een geheugenkaartadapter steekt, controleert u eerst dat de geheugenkaart in de juiste richting erin wordt gestoken en steekt u hem er vervolgens helemaal in. Bij verkeerd insteken kan een storing optreden.

"Memory Stick"

De typen "Memory Stick Duo" die kunnen worden gebruikt in deze camera worden vermeld in de onderstaande tabel. Een goede werking kan echter niet worden gegarandeerd voor alle functies van de "Memory Stick Duo".

Type "Memory Stick"
Opnemen/weergeven
Memory Stick Duo (zonder MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (met MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4

*1 Hoge gegevensoverdrachtsnelheid via een parallelle interface wordt niet ondersteund.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" en "Memory Stick PRO-HG Duo" zijn uitgerust met MagicGate-functies. MagicGate is copyrightbeschermingstechnologie die gebruikmaakt van versleutelen. Deze camera kan geen gegevens opnemen/weergeven waarbij MagicGate-functies zijn vereist.
*3 Bewegende beelden van [VGA]-formaat kunnen worden opgenomen.
*4 Deze camera biedt geen ondersteuning voor 8-bit parallelle gegevensoverdracht. De camera voert dezelfde 4-bit parallelle gegevensoverdracht uit als de "Memory Stick PRO Duo".

Bij gebruik van een "Memory Stick Duo" in een standaardformaat "Memory Stick"-gleuf

U kunt een "Memory Stick Duo" gebruiken door deze in de "Memory Stick Duo"-adapter (los verkrijgbaar) te steken.
"Memory Stick Duo"-adapter

Opmerkingen over het gebruik van een "Memory Stick Micro" (los verkrijgbaar)

 • Dit apparaat is compatibel met "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" is de afkorting van "Memory Stick Micro".

 • Om in de camera een "Memory Stick Micro" te kunnen gebruiken, moet u de "Memory Stick Micro" in een "M2"-adapter ter grootte van een Duo steken. Als u een "Memory Stick Micro" in de camera plaatst zonder een "M2"-adapter ter grootte van een Duo te gebruiken, kan het onmogelijk zijn deze vervolgens weer uit de camera te halen.

 • Laat "Memory Stick Micro" niet binnen het bereik van kleine kinderen liggen. Zij kunnen deze per ongeluk inslikken.