Licentie

Informatie over de licentie

De camera wordt geleverd met softwareprogramma's die worden gebruikt onder licentieovereenkomsten aangegaan met de rechthebbenden van die softwareprogramma's. Op grond van een verzoek van de copyright-houders van deze softwareprogramma’s zijn wij verplicht u te informeren over het volgende. Lees a.u.b. de onderstaande tekst.
De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het interne geheugen van uw camera. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen de camera en een computer om de licenties in de map "PMHOME" - "LICENSE" te lezen.

Over softwareprogramma’s waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is

De software die geschikt is voor de volgende GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) worden bij de camera geleverd.
U bent hiermee geïnformeerd dat u het recht hebt op toegang tot de broncode van deze softwareprogramma’s, en het recht hebt de broncode aan te passen en opnieuw te distribueren onder de bijgeleverde voorwaarden van GPL/LGPL.
De broncode is beschikbaar op het internet. U kunt deze downloaden vanaf de volgende URL.
Wij stellen het op prijs als u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.

De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het interne geheugen van uw camera. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen de camera en een computer om de licenties in de map "PMHOME" - "LICENSE" te lezen.