Handelsmerken

  • De volgende markeringen zijn handelsmerken van Sony Corporation.
    , "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", , "Memory Stick Duo", , "Memory Stick PRO Duo", , "Memory Stick PRO-HG Duo", , "Memory Stick Micro", "MagicGate",

  • Microsoft, Windows, DirectX en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

  • Mac en Mac OS zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

  • Intel en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.

  • Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

  • MultiMediaCard is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.

  • Alle andere in deze gebruikershandleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. Echter, in deze gebruikershandleiding zijn de aanduidingen ™ en ® in alle voorkomende gevallen weggelaten.