Sled úkonů před poslechem hudby

Hudební soubory, které chcete přenést do přehrávače Walkman a přehrávat, musíte nejprve uložit do počítače. Existují různé způsoby získávání hudebních souborů, například import z disků CD, nákup v online obchodech s hudbou, stažení z internetu a podobně.
Hudební soubory musí být ve formátu podporovaném přehrávačem Walkman. Podle způsobu ochrany autorských práv je také možné, že hudební soubory chráněné autorskými právy nebude možné přehrávat. Podrobné informace o podporovaných formátech souborů naleznete v části [Detaily].
Jakmile jsou hudební soubory uloženy v počítači, můžete je přenést do přehrávače Walkman. Hudbu lze do přehrávače Walkman přenést následujícími dvěma způsoby.

Přenos hudby z disků CD pomocí aplikace Windows Media Player

Hudbu lze z disků CD atd. naimportovat do počítače a pak přenést do přehrávače Walkman pomocí aplikace Windows Media Player.
Pokyny k používání aplikace Windows Media Player naleznete v následujících tématech.
  • Import hudby z disků CD pomocí aplikace Windows Media Player [Detaily]

  • Přenos hudby pomocí aplikace Windows Media Player [Detaily]

Přenos hudby přetažením v Průzkumníku Windows

Hudbu uloženou v počítači můžete přenést přímo přetažením v Průzkumníku Windows.
Pokyny pro používání Průzkumníku Windows naleznete v následujícím tématu.
  • Přenos hudby pomocí Průzkumníku Windows [Detaily]

Tip
  • Podrobné informace o importu hudby naleznete v nabídce Nápověda příslušného softwaru.

  • Podrobné informace o podporovaných formátech souborů naleznete v části [Detaily].

Poznámka
  • Během přenosu dat mezi počítačem a přehrávačem Walkman se na obrazovce přehrávače Walkman zobrazí zpráva [DATA ACCESS]. Po dobu zobrazení zprávy [DATA ACCESS] nebo [DON’T DISCONNECT] neodpojujte přehrávač Walkman. Mohlo by dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači Walkman.

  • Nenechávejte přehrávač Walkman příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není napájen z elektrické sítě. Přehrávač Walkman by mohl vybít baterii počítače.

  • Pokud počítač zapnete nebo restartujete, když je k němu připojen přehrávač Walkman, může dojít k poruše přehrávače Walkman. V takovém případě resetujte přehrávač Walkman stisknutím tlačítka RESET [Detaily]. Než zapnete nebo restartujete počítač, odpojte od něj přehrávač Walkman.