Obsah

Začínáme

Použití softwaru

Hudba

Rádio FM (pouze u modelů NWZ-B172F/B173F)

Pořizování/přehrávání hlasových záznamů

Nastavení

Odstraňování problémů

Důležité informace

Technické údaje