Životnost baterie


Úpravou nastavení nebo řádnou správou napájení je možné ušetřit kapacitu baterie, což prodlouží dobu používání na jedno nabití.
Následující tipy pomáhají prodloužit životnost baterie.

Vypnutí přehrávače „WALKMAN“ ručně

Jestliže stisknete a podržíte tlačítko po zobrazení zprávy [POWER OFF], údaje na obrazovce zmizí a přehrávač Walkman se vypne. V tomto stavu přehrávač Walkman spotřebovává velmi málo energie z baterie.

Nastavení pro delší životnost baterie

Následující nastavení prodlužují životnost baterie přehrávače Walkman.
  • Nastavte položku [Power Save Mode] na [Save ON Super].

  • Nastavte položku [Equalizer] na [None].

  • Deaktivujte funkci [BASS].

  • Nastavte položku [LED] na [LED OFF].

  • Nastavte položku [Voice Record Codec] na [Low].

Podrobné informace o účincích změn nastavení přehrávače Walkman, výchozích nastaveních a podmínkách měření životnosti baterií naleznete v části [Detaily].

Nastavení formátu dat a bitového toku

Doba přehrávání se liší, protože na stav nabití baterie může mít vliv formát a bitový tok přehrávaných skladeb.
Podrobné informace o době nabíjení a používání naleznete v části [Detaily].
Související témata