Součásti a ovládací prvky

 1. Tlačítko REC/STOP [Detaily]

Stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání.
 1. Tlačítko VOL + (*1)/–

Stisknutím upravíte hlasitost.
(*1) Tlačítko má hmatatelný výstupek, který usnadňuje ovládání.
 1. Tlačítko ZAP/BASS

Stisknutím přepnete normální přehrávání na přehrávání ZAPPIN a naopak [Detaily].
Stisknutím a podržením tlačítka ZAP/BASS můžete aktivovat funkci pro zvýraznění basů a rozsahu hlubokých tónů [Detaily].
 1. Tlačítko (*1) [Detaily]

Stisknutím zapnete Walkman a stisknutím a podržením vypnete přehrávač Walkman.
Když stisknete tlačítko , můžete potvrdit položku na obrazovce nabídky [Detaily].
(*1) Tlačítko má hmatatelný výstupek, který usnadňuje ovládání.
 1. Přepínač [Detaily]

Otočením vyberete položku.
Jestliže otočíte a podržíte přepínač během přehrávání skladby, můžete skladbu rychle posunout dopředu nebo dozadu [Detaily].
 1. Konektor (sluchátek)

Zasuňte kolík konektoru tak, aby zaklapl. Nejsou-li sluchátka řádně připojena, jejich zvuk je méně kvalitní.
 1. Displej

 1. Indikátor napájení

Vzor osvětlení se liší podle aktuálně přehrávané skladby.
 1. Konektor USB

 1. Krytka USB

Před připojením přehrávače Walkman k počítači sejměte krytku USB.
 1. MIC (mikrofon) [Detaily]

 1. Otvory pro řemínek

Do otvoru pro řemínek lze připevnit řemínek (není součástí dodávky).
 1. RESET tlačítko [Detaily]

Jeslitže stiskněte tlačítko RESET (například špendlíkem), obnovíte výchozí nastavení přehrávače Walkman.
 1. Tlačítko BACK/HOME [Detaily]

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete o jednu úroveň obrazovky nahoru nebo se vrátíte k předchozí nabídce.
Když stisknete a podržíte tlačítko BACK/HOME, zobrazí se nabídka Home.
 1. Přepínač HOLD

Pomocí přepínače HOLD lze přehrávač Walkman ochránit proti náhodné aktivaci funkcí při přepravě. Posunutím přepínače HOLD ve směru šipky deaktivujete všechna ovládací tlačítka. Pokud přepínač HOLD posunete do opačné polohy, bude funkce HOLD vypnuta.
 1. Otvory pro sponu

Připevnění spony (součástí dodávky)

 1. Spona (součástí dodávky)

 1. Zkontrolujte orientaci spony.

 1. Zasuňte jeden kolík spony do otvoru pro sponu.

 1. Zasuňte druhý kolík do druhého otvoru pro sponu a lehce zatlačte v bodě .

Poznámka
 • Chcete-li sponu sejmout, lehce zatlačte v bodě . Jinak by se spona mohla poškodit.