Použití nabídky Home

Nabídka Home představuje výchozí bod jednotlivých aplikací, jako je vyhledávání skladeb, změna nastavení atd.
Nabídku Home můžete zobrazit stisknutím a podržením tlačítka BACK/HOME na přehrávači Walkman.
 1. Tlačítko BACK/HOME

 1. Tlačítko

 1. Přepínač


Pomocí nabídky Home můžete vybrat požadovanou položku na obrazovce.
Otočením přepínače na značku / vyberte položku nabídky a stisknutím tlačítka potvrďte výběr.
 • /: Vybere položku.

 • Tlačítko: Potvrdí položku.


V této příručce jsou popsány pokyny k ovládání pomocí nabídky Home, jak je uvedeno níže.
Příklad:
V nabídce Home vyberte položku [Music Library] [Folder] požadovanou složku požadovanou skladbu.
 1. Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME.

Zobrazí se nabídka Home.
 1. Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Zobrazí se nabídka knihovny hudby.
 1. Otočením přepínače na značku () vyberte položku [Folder] a stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Zobrazí se seznam složek.
 • Chcete-li procházet seznam, otočte přepínač a podržte ho u značky ().

 1. Otočením přepínače na značku () vyberte požadovanou složku a stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Zobrazí se seznam skladeb ve vybrané složce.
 1. Otočením přepínače na značku () vyberte požadovanou skladbu a stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Zobrazí se obrazovka přehrávání hudby a začne přehrávání.

Návrat do nabídky Home během provozu

Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME.

Návrat na předchozí obrazovku během provozu

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Související témata