Import hudby z disků CD pomocí aplikace Windows Media Player

Aplikaci Windows Media Player je možné použít ke kopírování hudby z disků CD. Při kopírování skladeb z disku CD do počítače postupujte podle těchto pokynů.
Tip
 • Podrobné informace o používání a podpoře aplikace Windows Media Player naleznete v informacích o aplikaci Windows Media Player na následující webové stránce:
  http://support.microsoft.com/

 1. Vložte zvukový disk CD.

 1. Spusťte aplikaci Windows Media Player a klikněte na kartu [Kopírovat z disku CD] v horní části okna.

Je-li počítač připojen k internetu, aplikace Windows Media Player získá informace o disku CD (název disku, název skladby nebo jméno interpreta atd.) a zobrazí je v okně.
 1. Klikněte na tlačítko [Zahájit kopírování z disku CD].

Aplikace Windows Media Player zahájí import disku CD.
Importované skladby mají označení [Kopírováno z disku CD do knihovny]. Počkejte na dokončení importu všech skladeb.
Tip
 • Importované skladby jsou uloženy ve složce [Hudba] (Windows XP/Windows 7) nebo [Hudba] (Windows Vista) v počítači. Chcete-li je vyhledat, klikněte na kartu [Knihovna] v okně aplikace Windows Media Player.

 • Aplikace Windows Media Player načte informace o disku CD z databáze na internetu. Podle použitého disku však informace nemusí být v databázi dostupné. Pokud informace o vašem disku CD chybí, můžete je přidat po importu skladeb do počítače. Informace o přidávání a úpravách informací o discích CD naleznete v nabídce Nápověda aplikace Windows Media Player.
  Pokud některou skladbu nechcete importovat, zrušte zaškrtnutí políčka vlevo vedle jejího názvu.

Poznámka
 • Importované skladby smí být používány pouze soukromě. Používání skladby nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.

Související témata