Přenos hudby pomocí Průzkumníku Windows

Data je možné přenést přímo přetažením v Průzkumníku Windows v počítači.
  1. Připojte konektor USB přehrávače Walkman k počítači.

  1. Klikněte na položku [Start] – [Tento počítač] nebo [Počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] a vyberte složku, do níž chcete uložit zvukové soubory.

V závislosti na prostředí vašeho počítače se hierarchie dat může lišit.
  1. Soubory nebo složky () přetáhněte do vybrané složky () nebo do jedné z jejích podsložek.

Poznámka
  • V přehrávači Walkmanlze přehrávat pouze soubory MP3/WMA [Detaily].

  • Neodpojujte přehrávač Walkman, pokud zobrazuje Walkman zprávu [DATA ACCESS] nebo [DON’T DISCONNECT]. Mohlo by dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači Walkman. Pokud přehrávač Walkman během přenosu souborů odpojíte, mohou v něm zůstat Walkman zbytečné soubory. V tom případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte paměť přehrávače Walkman [Detaily].

  • Některé soubory nelze v přehrávači Walkman přehrát kvůli ochraně autorských práv.

Související témata