Přehrávání hudby


Chcete-li přehrávat hudbu, přejděte na obrazovku [Music Library] výběrem položky [Music Library] v nabídce Home.
  1. V nabídce Home vyberte položku [Music Library].

  1. Vyberte požadovaný způsob vyhledávání požadovanou skladbu.

Zobrazí se nabídka knihovny hudby.
  • Můžete zvolit požadovaný způsob vyhledávání a zobrazit obrazovku se seznamem hudby a vyhledávat skladby [Detaily].

Zobrazí se obrazovka přehrávání hudby a začne přehrávání skladby.
  • Vybírejte položky, dokud se nezobrazí seznam skladeb.

  • Podrobné informace o ovládání obrazovky přehrávání naleznete v části [Detaily].

  • Pokud se přehrávač Walkman vypne za stavu přehrávání skladby, můžete spustit přehrávání poslední skladby stisknutím tlačítka .

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země uplatňující evropské směrnice)

Zvukový signál (pípnutí) s varováním [Check the Volume Level] (zkontrolujte nastavení hlasitosti) slouží ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň (*1). Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
Poznámka
  • Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň (*1).

  • Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň (*1) po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se hlasitost automaticky na nastavení [10].

  • Nastavíte-li hlasitost za stanovenou úroveň (*1) a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti na stanovenou úroveň (*1) automaticky.

(*1) Stanovená úroveň = [19]
Související témata