Procházení a používání obrazovky hudby

Obrazovka přehrávání hudby

 1. Název skladby/název souboru

 1. Rozsah přehrávání

 1. Ukazatel průběhu

 1. Stav přehrávání

 1. Číslo aktuální skladby

 1. Play Mode [Detaily]

 1. Přehrávání ZAPPIN [Detaily]

 1. BASS [Detaily], Equalizer [Detaily]

 1. Zbývající kapacita baterie

Ikony indikace na obrazovce přehrávání hudby


Ikona
Popis
Položka [Play Mode] je nastavena na opakování skladeb [Detaily].
Položka [Play Mode] je nastavena na opakování skladeb v náhodném pořadí [Detaily].
Položka [Play Mode] je nastavena na opakování aktuální skladby [Detaily].
Přehrávání ZAPPIN [Detaily].
BASS
Je aktivována funkce pro zvýraznění basů [Detaily].
Položka [Equalizer] je nastavena na hodnotu [Heavy] [Detaily].
Položka [Equalizer] je nastavena na hodnotu [Pop] [Detaily].
Položka [Equalizer] je nastavena na hodnotu [Jazz] [Detaily].
Položka [Equalizer] je nastavena na hodnotu [Unique] [Detaily].
Položka [Equalizer] je nastavena na hodnotu [Custom] [Detaily].

Operace prováděné na obrazovce přehrávání hudby


Akce (indikace na obrazovce)
Potřebné kroky
Přehrát ()/pozastavit ()
Stiskněte tlačítko .
Rychle převinout zpět ()/
rychle převinout vpřed ()
Otočte přepínač a podržte ho na značce /.
 1. Uplynulá doba

 1. Celková délka skladby/souboru

Vyhledat začátek předchozí (nebo aktuální) skladby ()/
vyhledat začátek další skladby ()
Otočte přepínač na značku /.
Návrat na obrazovku se seznamem
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Obrazovka se seznamem hudby

Následuje příklad obrazovky se seznamem hudby.

Operace prováděné na obrazovce se seznamem hudby


Akce
Potřebné kroky
Potvrdit položku v seznamu
Stiskněte tlačítko .
Přesunout kurzor
Otočte přepínač na značku /.
Přejít do vyšší složky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.