Nastavení režimu přehrávání [Play Mode]

Přehrávač Walkman nabízí různé režimy přehrávání včetně přehrávání v náhodném pořadí a opakovaného přehrávání vybraných skladeb.
  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Music Settings] [Play Mode] požadovaný typ nastavení.


Typ – ikona
Popis
[Normal] – žádná ikona
Po skončení aktuální skladby se jednou přehrají všechny skladby vybrané složky, alba nebo interpreta. (Výchozí nastavení)
Opakovat vše –
Po skončení aktuální skladby se budou opakovaně přehrávat všechny skladby vybrané složky, alba nebo interpreta.
Opakovat 1 skladbu –
Bude se opakovaně přehrávat aktuální skladba.
Opakovat vše v náhodném pořadí –
Po skončení aktuální skladby se budou v náhodném pořadí přehrávat všechny skladby vybrané složky, alba nebo interpreta.