Nastavení kvality zvuku


Hluboké tóny je možné zvýraznit stisknutím a přidržením tlačítka ZAP/BASS (funkce pro zvýraznění basů).
Nastavením ekvalizéru lze také změnit kvalitu zvuku například podle žánru hudby.

Zapnutí funkce pro zvýraznění basů

 1. Tlačítko ZAP/BASS

 1. Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/BASS.

Pokaždé, když stisknete a podržíte tlačítko ZAP/BASS, aktivujete nebo deaktivujete funkci pro zvýraznění basů.
 • Když je funkce pro zvýraznění basů aktivní, zobrazí se na obrazovce ikona [BASS].

Tip
 • Při vysoké hlasitosti je účinek funkce pro zvýraznění basů kvůli ochraně sluchu omezen.

Poznámka
 • Pokud zapnete funkci pro zvýraznění basů a je aktivováno nastavení ekvalizéru, toto nastavení bude vypnuto. Nastavení ekvalizéru bude obnoveno po vypnutí funkce pro zvýraznění basů.

 • Po aktivaci funkce pro zvýraznění basů se rozsvítí indikátor napájení [Detaily]. Indikátor napájení se však nerozsvítí během příjmu FM [Detaily], nebo když má nastavení [LED] hodnotu [LED OFF] [Detaily].

Nastavení kvality zvuku

 1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Music Settings] [Equalizer] požadovaný typ ekvalizéru.


Typ – ikona
Popis
[None] – žádná ikona
Nastavení kvality zvuku není aktivováno. (Výchozí nastavení)
[Heavy] -
Zvýrazňuje vysoké a nízké tóny a zajišťuje tak silný zvuk.
[Pop] -
Zdůrazní zvuky ve středním pásmu, což je vhodné pro zpěv.
[Jazz] -
Zvýrazňuje vysoké a nízké tóny a zajišťuje tak živý zvuk.
[Unique] -
Zvýrazňuje vysoké a nízké tóny, aby byly dobře slyšitelné i tiché zvuky.
[Custom] -
Uživatelsky přizpůsobitelné nastavení zvuku, u něhož lze samostatně nastavit jednotlivé kmitočtové rozsahy. Podrobnosti naleznete v části [Detaily].

Poznámka
 • Pokud zapnete funkci pro zvýraznění basů a je aktivováno nastavení ekvalizéru, toto nastavení bude vypnuto. Nastavení ekvalizéru bude obnoveno po vypnutí funkce pro zvýraznění basů.

 • Pokud je aktivována funkce pro zvýraznění basů, nastavení ekvalizéru není možné změnit.

 • Pokud vybrané nastavení ekvalizéru způsobuje zkreslení, snižte hlasitost.

Přizpůsobení kvality zvuku

Jako nastavení [Custom] můžete přednastavit hodnotu pětipásmového ekvalizéru.
 1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Music Settings] [Equalizer] [Edit] zobrazené v části [Custom].

 1. Otočením přepínače vyberete úroveň hlasitosti (7 úrovní: -3 to +3) a stisknutím tlačítka ji potvrďte.

 • Je možné nastavit 5 pásem (100 Hz až 10 kHz). Opakováním tohoto kroku nastavte hlasitost všech pásem.