Poslech rádia FM [FM]

  1. V nabídce Home vyberte položku [FM].

  1. Vyberte položku [Manual] nebo [Preset] požadovanou frekvenci nebo číslo přednastavení.

Bude přijímáno vysílání rádia FM vybrané frekvence nebo čísla přednastavení.
  • Podrobné informace o ovládání obrazovky rádia FM naleznete v části [Detaily].

Poznámka
  • Pokud není uložena žádná přednastavená stanice, nelze vybrat číslo přednastavení. Stanice, které lze přijímat, můžete přednastavit pomocí funkce [FM Auto Preset] [Detaily] nebo manuálně [Detaily].

  • Kabel sluchátka slouží jako anténa, proto jej co nejvíce natáhněte.

Související témata