Automatické přednastavení rozhlasových stanic [FM Auto Preset]

Pomocí funkce [FM Auto Preset] lze automaticky přednastavit až 30 rozhlasových stanic dostupných v příslušné oblasti. Při prvním použití rádia FM nebo po stěhování do nové oblasti doporučujeme přednastavit dostupné rozhlasové stanice výběrem položky [FM Auto Preset].
  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings] [FM Settings] [FM Auto Preset] [OK].

Dostupné rozhlasové stanice budou přednastaveny v pořadí podle frekvence (od nejnižší po nejvyšší).
Po dokončení přednastavení se zobrazí zpráva [COMPLETE] a aktivuje se příjem první přednastavené stanice.
  • Výběrem možnosti [Cancel] zrušíte automatické přednastavování.

Tip
  • Pokud vysoká citlivost způsobuje, že přehrávač Walkman přijímá mnoho nechtěných rozhlasových stanic, změňte nastavení [Scan Sensitivity] na [Low] [Detaily].

Poznámka
  • Operace [FM Auto Preset] odstraní rozhlasové stanice, které již byly přednastaveny.