Manuální přednastavení rozhlasových stanic [Add Preset]

Manuálně lze přednastavit rozhlasové stanice, které nemůže zjistit funkce [FM Auto Preset] [Detaily].
  1. V nabídce Home vyberte položky [FM] [Manual] požadovanou frekvenci.

  1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

  1. Vyberte položku [Add Preset] požadované číslo přednastavení.

Frekvence, kterou jste vybrali v kroku 1, bude nastavena pro vybrané číslo přednastavení.
  • Pokud vyberete číslo přednastavení, které je již přiřazeno k jiné frekvenci, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete nastavení nahradit. Výběrem možnosti [OK] nastavení nahradíte.

Tip
  • Přednastavit lze maximálně 30 stanic.