Odstranění přednastavených rozhlasových stanic [Delete Preset]

  1. Na obrazovce rádia FM stiskněte tlačítko BACK/HOME.

  1. Vyberte položku [Delete Preset] požadované číslo přednastavení [OK].

Přednastavená rozhlasová stanice se odstraní.