Pořizování nahrávek z rádia FM

V přehrávači Walkman můžete nahrávat programy rádia FM a nahrané záznamy přehrávat.
 1. Tlačítko REC/STOP

 1. Během poslechu stanice, kterou chcete nahrát, stiskněte a podržte tlačítko REC/STOP.

Přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu pro nahrávání.
 • Vysílání rádia FM lze také nahrávat stisknutím tlačítka REC/STOP.
  Stiskněte tlačítko REC/STOP. Otočením přepínače vyberte položku [OK] a stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

 1. Stiskněte tlačítko REC/STOP.

Spustí se nahrávání.
 • Nahrávání přerušíte stisknutím tlačítka . Chcete-li pokračovat v nahrávání, znovu toto tlačítko stiskněte.

 1. Stiskněte znovu tlačítko REC/STOP a nahrávání se zastaví.

 • Nahrávka bude uložena jako soubor s názvem [FRnnnn] (*1) do složky [Record] – [FM].

(*1) Přehrávač přiřazuje automaticky názvy v rozsahu [FR0001] až [FR9999].
Tip
 • Při nahrávání v oblastech se slabým příjmem může vznikat šum. Nahrávejte v oblasti se silným příjmem.

 • Programy a zvukové soubory nahrané přehrávačem Walkman lze přehrávat v přehrávači Walkman nebo v počítači [Detaily].

Poznámka
 • Pokud ve složce [Record] v počítači přejmenujete soubory nebo umístíte soubory, které byly importovány do počítače, zpět do složky [Record], možná je nebudete moci v přehrávači Walkman přehrát.

 • Bitový tok nahrávek programů FM není možné změnit. K dispozici je pouze nastavení [High].