Přehrávání nahrávek z rádia FM [Play Rec Data]

Přehrávání nahraného programu rádia FM

  1. V nabídce Home vyberte položky [FM] [Play Rec Data] požadovaný nahraný program rádia FM.

Objeví se obrazovka přehrávání a začne se přehrávat nahraný program rádia FM.
  • Informace o obrazovce přehrávání naleznete v části [Detaily].

Přehrávání všech nahraných programů rádia FM

  1. V nabídce Home vyberte položku [FM] [Play Rec Data] [Play All].

Objeví se obrazovka přehrávání a začnou se přehrávat nahrané programy rádia FM.
  • Informace o obrazovce přehrávání naleznete v části [Detaily].