Pořizování hlasových záznamů

Pomocí mikrofonu vestavěného v přehrávači Walkman je možné nahrávat hlas a nahrané soubory s hlasovým záznamem lze přehrávat. Soubory jsou nahrávány ve formátu ADPCM.
 1. MIC (mikrofon)

 1. Tlačítko REC/STOP

 1. V nabídce Home vyberte položku [Voice] nebo [Music Library].

 • Zvuk nelze nahrávat během příjmu rádia FM (pouze u modelů NWZ-B172F/B173F) ani při použití funkce [Settings].

 1. Stiskněte a podržte tlačítko REC/STOP.

Přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu pro nahrávání.
 • Zvuk lze také nahrávat stisknutím tlačítka REC/STOP.
  Stiskněte tlačítko REC/STOP. Otočením přepínače vyberte položku [OK] a stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

 1. Stiskněte tlačítko REC/STOP.

Spustí se nahrávání.
 • Nahrávání přerušíte stisknutím tlačítka . Chcete-li pokračovat v nahrávání, znovu toto tlačítko stiskněte.

 1. Stiskněte znovu tlačítko REC/STOP a nahrávání se zastaví.

 • Nahrávka bude uložena jako soubor s názvem [VRnnnn] (*1) do složky [Record] – [Voice].

(*1) Názvy souborů jsou přiřazovány automaticky v rozsahu [VR0001] až [VR9999].
Tip
 • Programy a zvukové soubory nahrané přehrávačem Walkman lze přehrávat v přehrávači Walkman nebo v počítači [Detaily].

 • Můžete vybrat kvalitu nahrávání (bitový tok) [Detaily].

Poznámka
 • Pokud ve složce [Record] v počítači přejmenujete soubory nebo umístíte soubory, které byly importovány do počítače, zpět do složky [Record], možná je nebudete moci v přehrávači Walkman přehrát.