Přehrávání hlasových záznamů [Play Rec Data]


Soubory s hlasovým záznamem nahrané přehrávačem Walkman je možné přehrávat.

Přehrávání hlasového záznamu

  1. V nabídce Home vyberte položky [Voice] [Play Rec Data] požadovaný nahraný soubor s hlasovým záznamem.

Objeví se obrazovka přehrávání a začne přehrávání nahraného souboru s hlasovým záznamem.
  • Podrobné informace o obrazovce přehrávání naleznete v části [Detaily].

Přehrávání všech hlasových záznamů

  1. V nabídce Home vyberte položku [Voice] [Play Rec Data] [Play All].

Objeví se obrazovka přehrávání a začne přehrávání souborů se záznamem hlasu.
  • Podrobné informace o obrazovce přehrávání naleznete v části [Detaily].