Výběr kvality záznamu [Voice Record Codec]

Úroveň kvality záznamu lze vybírat z možností [Low], [Mid] a [High]. Vyšší úroveň poskytuje lepší kvalitu zvuku, ale vyžaduje více paměti.
  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Rec Settings] [Voice Record Codec] [Low], [Mid] (výchozí nastavení) nebo [High].