Omezení hlasitosti [AVLS(Volume Limit)]

Chcete-li omezením maximální hlasitosti předejít poškození sluchu a nerušit okolí, můžete nastavit funkci [AVLS(Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System). Díky funkci [AVLS(Volume Limit)] můžete poslouchat hudbu s přiměřenou hlasitostí.
  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Common Settings] [AVLS(Volume Limit)] požadovaný typ nastavení.


Typ
Popis
[AVLS ON]
Udržuje hlasitost na přiměřené úrovni.
[AVLS OFF]
Přehrává zvukové soubory s původní hlasitostí. (Výchozí nastavení)

Tip
  • Pokud hlasitost zvuku dosáhne maximální hodnoty určené funkcí [AVLS(Volume Limit)], nelze zvýšit hlasitost ani pomocí tlačítka VOL +. Místo toho se na displeji zobrazí [AVLS].