Vypnutí zvukového signálu [Beep]

Zvukové signály ovládání přehrávače Walkman je možné zapnout nebo vypnout.
  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Common Settings] [Beep] požadovaný typ nastavení.


Typ
Popis
[Beep ON]
Vydává zvukové signály. (Výchozí nastavení)
[Beep OFF]
Nevydává zvukové signály.

Poznámka
  • Chybové zvukové signály a nápověda zůstanou zapnuté bez ohledu na nastavení funkce [Beep].