Nastavení obrazovky úspory energie [Power Save Mode]

Pokud během přehrávání nebo příjmu FM nepoužijete po dobu asi 15 sekund ovládací prvky přehrávače Walkman (*1), na displeji se zobrazí obrazovka úspory energie. Nastavení obrazovky úspory energie lze změnit.
  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Common Settings] [Power Save Mode] požadovaný typ nastavení.


Typ
Popis
[Save ON Normal]
Přibližně po 15 sekundách přehrávání nebo příjmu FM bez použití ovládacích prvků se na displeji objeví obrazovka úsporného režimu (*1). (Výchozí nastavení)
[Save ON Super]
Přibližně po 15 sekundách přehrávání nebo příjmu FM bez použití ovládacích prvků tato obrazovky zmizí (*1). Toto nastavení má nejnižší spotřebu energie z baterie.
[Save OFF]
Na displeji jsou během přehrávání nebo příjmu rádia FM (*1) neustále zobrazeny ikony nebo písmena.

(*1) Rádiem FM jsou vybaveny pouze modely NWZ-B172F/B173F.