Vypnutí indikátoru napájení [LED]

Indikátor napájení kolem tlačítka je možné zapnout nebo vypnout.
  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Common Settings] [LED] požadovaný typ nastavení.


Typ
Popis
[LED ON]
Zapne indikátor napájení. (Výchozí nastavení)
[LED OFF]
Vypne indikátor napájení.