Nastavení kontrastu obrazovky [Contrast]

Kontrast obrazovky lze nastavit na jednu z 15 úrovní.
  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings] [Common Settings] [Contrast].

  1. Otočením přepínače upravte úroveň kontrastu a stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Můžete nastavit kteroukoli z 15 úrovní kontrastu. Výchozí nastavení je [0].