Zobrazení informací o vašem přehrávači „WALKMAN“ [Information]

Zobrazí se údaje o přehrávači Walkman, například název modelu, verze firmwaru atd.
  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings] [Information].

1: Název modelu
2: Velikost paměti
3: Informace o verzi firmware ve vašem přehrávači Walkman