Obnovení továrního nastavení [Reset All Settings]

Přehrávač Walkman umožňuje obnovu výchozího nastavení. Resetováním přehrávače Walkman neodstraníte hudební data.
  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings] [Initialize] [Reset All Settings] [OK].

Zobrazí se zpráva [COMPLETE].
  • Tuto operaci zrušíte volbou možnosti [Cancel] na potvrzovací obrazovce.

Poznámka
  • Pokud již byl jazyk nastaven v položce [Language] [Detaily], nebude resetován.