Formátování paměti [Format]

Vestavěnou paměť flash v přehrávači Walkman lze zformátovat.
Poznámka
  • Při formátování paměti dojde k vymazání veškerých dat (skladby atd. včetně vzorových dat nainstalovaných v továrně, instalační program dodaného softwaru a Uživatelská příručka). Před formátováním zkontrolujte data uložená v paměti a veškerá důležitá data exportujte na pevný disk počítače.

  • Je-li zbývající úroveň nabití baterie nízká, nelze paměť přehrávače Walkman formátovat. Před formátováním baterii nabijte.

  • Paměť neformátujte pomocí Průzkumníku Windows.

  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Initialize] [Format] [OK].
    Na obrazovce se zobrazí zpráva [FORMATTING...] a začne formátování.

Po dokončení formátování se zobrazí zpráva [COMPLETE].
  • Tuto operaci zrušíte volbou možnosti [Cancel] na potvrzovací obrazovce.