Nastavení příjmu [Scan Sensitivity]

Vybíráte-li stanice pomocí funkce [FM Auto Preset] [Detaily] nebo režimu manuálního ladění [Detaily], přijímač FM může přijímat mnoho nežádoucích rozhlasových stanic, protože citlivost je příliš vysoká. V tom případě nastavte příjem na hodnotu [Low]. [Výchozí nastavení je [High].
  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings] [FM Settings] [Scan Sensitivity] [Low].

  • Pokud chcete citlivost příjmu vrátit na výchozí hodnotu, vyberte možnost [High].